Upute za leće u boji Opticcolors

UPOZORENJE

- Savetujte se sa lekarom za kontaktne leće za recept, pre nego što upotrebite bilo koji lek za oči dok nosite kontaktne leće.

- Ne koristite ako je oštećena brtva očigledna neovlašteno.

- U slučaju trajne iritacije oka, odmah prestanite s upotrebom, uklonite sočivo s oka i posavjetujte se s liječnikom za kontaktne leće.

- Sva sredstva za njegu kontaktnih sočiva držite dalje od djece.

- Ne uklanjajte poklopac sa kućišta tokom skladištenja kontaktnih sočiva.

- Ne dozvolite da vrh mlaznice dodiruje bilo koju površinu.

- Nakon upotrebe uvek zamenite poklopac boce.

- Ne isperite kontaktne leće ili kućište sočiva vodom direktno iz slavine.

- Za upotrebu ovih kontaktnih sočiva potrebna vam je dozvola stručnjaka za kontaktne leće.

- Kućište za spremanje sočiva treba redovno čistiti i mijenjati često prema preporuci vašeg liječnika za kontaktne leće.

- Da biste osigurali da sigurnost očiju nije ugrožena, nikada ne biste trebali ponovo koristiti rješenje. Ako se sočiva čuvaju duže od 7 dana u otopini, preporučuje se ponoviti postupak dezinfekcije.

- Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na proizvodu.